44.(-50)+56.(-50)+4000=?giúp mik vs ạ

44.(-50)+56.(-50)+4000=?giúp mik vs ạ

2 bình luận về “44.(-50)+56.(-50)+4000=?giúp mik vs ạ”

 1. 44 . ( – 50 ) + 56 . ( – 50 ) + 400
  = [( 44 + 56 ) . ( – 50 )] + 400
  = [ 100 . ( – 50 ) ] + 400
  = ( – 5000 ) + 4000
  = -1000
  Vậy kết quả bằng -1000
  $\text{@TuyetNhye}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới