481+1999^1999 chứng tỏ rằng tổng sau chia hết cho 2 và 5

481+1999^1999 chứng tỏ rằng tổng sau chia hết cho 2 và 5

1 bình luận về “481+1999^1999 chứng tỏ rằng tổng sau chia hết cho 2 và 5”

 1. Vì 481 là số lẻ ⇒ 481 chia 2 dư 1
      1999^{1999} là số lẻ ⇒1999^{1999} chia 2 dư 1
  ⇒ 481+1999^{1999}≡1+1(mod2)
  ⇒481+1999^{1999}≡2(mod2)
  ⇒481+1999^{1999}≡0(mod2)
  ⇒481+1999^{1999} chia hết cho 2
  Ta có :
  1999^{1999}=1999^{1998}.1999
  =(1999^{2})^{999}.1999
  =(\overline{…1})^{999}.1999
  =(\overline{…1}).1999
  =\overline{…9}
  ⇒1999^{1999}≡4(mod5)
  ⇒481+1999^{1999}≡481+4(mod5)
  ⇒481+1999^{1999}≡485(mod5)
  ⇒481+1999^{1999}≡0(mod5)
  ⇒481+1999^{1999} chia hết cho 5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới