-5x – 178=14x + 145 giúp mik với nha mai mik phải nộp rồi

-5x – 178=14x + 145 giúp mik với nha mai mik phải nộp rồiViết một bình luận

Câu hỏi mới