5 mũ 11 nhân 7 mũ 12 cộng 5 mũ 11 nhân 7 mũ 11 phần 5 mũ 12 nhân 7 mũ 12 cộng 9 nhân 5 mũ 11 nhân 7 mũ 11 rút gọn phân số hộ

5 mũ 11 nhân 7 mũ 12 cộng 5 mũ 11 nhân 7 mũ 11 phần 5 mũ 12 nhân 7 mũ 12 cộng 9 nhân 5 mũ 11 nhân 7 mũ 11
rút gọn phân số hộ mik vs ạ tại ko có dấu gạch ngang , mn thông cảm ạ . Giải nhanh hộ mik vs chiều mik phải ik học nộp cô r . Mik tính máy tính ra 2 phần 11 nhưng ko bít bước giải bàiViết một bình luận

Câu hỏi mới