50% – 3/4 × x =-5/2,giúp e với ạaaa

50% – 3/4 × x =-5/2,giúp e với ạaaaViết một bình luận

Câu hỏi mới