(6 – 2 . 80% ) .3 .12,5% – 1 va 3/5 : 1/4

(6 – 2 . 80% ) .3 .12,5% – 1 va 3/5 : 1/4

2 bình luận về “(6 – 2 . 80% ) .3 .12,5% – 1 va 3/5 : 1/4”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (6-2*80%)*3*12,5%-13/5:1/4.
  =(6-2*0,8)*3*0,125-8/5:1/4.
  =(6-1,6)*0,375-6,4.
  =4,4*0,375-6,4.
  =1,65-6,4.
  =-4,75.
  ______________
  -Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.
  -Nếu là hỗn số thì đổi sang phân số để thực hiện phép tính.
  -Thực hiện nhân,chia trước sau rồi mới thực hiện cộng,trừ.
  -Nếu chỉ có nhân,chia hoặc cộng,trừ thì thực hiện từ trái qua phải.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   -4,75
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 6 – 2 . 80% ) . 3 . 12,5% – 13/5 : 1/4
  = ( 6 – 1,6 ) . 3 . 0,125 – 1,6 . 4
  = 4,4 . 3 . 0,125 – 6,4
  = 13,2 . 0,125 – 6,4
  = 1,65 – 6,4
  = -4,75
  Vậy kết quả của phép tính trên là -4,75
              – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời

Viết một bình luận