67-(79-60)-48+(-15) Helpppppp meeeeeeeeeeeeeee

67-(79-60)-48+(-15)
Helpppppp meeeeeeeeeeeeeee

2 bình luận về “67-(79-60)-48+(-15) Helpppppp meeeeeeeeeeeeeee”

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  67- (79-60)-48+(-15)
  = 67 – 19 -48 – 15
  = 48 – 48 -15
  = 0 -15
  = -15
  Vậy đán án là -15
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới