(X+7/3):5/4-2/5=4/5 giúp mình với ạ

(X+7/3):5/4-2/5=4/5 giúp mình với ạViết một bình luận