7(x+5)-3(x+4)=2(x+1)+18 (2x-5)^4-(2x-5)^3=0 giúp em bài này với ạ giải theo cách của lớp 6 thui nha mấy anh chị

7(x+5)-3(x+4)=2(x+1)+18
(2x-5)^4-(2x-5)^3=0 giúp em bài này với ạ giải theo cách của lớp 6 thui nha mấy anh chịViết một bình luận

Câu hỏi mới