(-78) -x + (-101)= -213 Cả cách làm nx nhe

(-78) -x + (-101)= -213
Cả cách làm nx nhe

2 bình luận về “(-78) -x + (-101)= -213 Cả cách làm nx nhe”

 1. C1 :
  (-78) -x + (-101)= -213
  – 78 – x – 101 = -213
  – 78 – x = -213 + 101
  – 78 – x = – 112
  x = – 78 – (-112)
  x = 34
  C2: 
  (-78) -x + (-101)= -213
  – 78 – x – 101 = -213
  – 78 – x = -213 + 101
  – 78 – x = – 112
  – x – 78 = -112
  – x = -112 + 78
  – x = -34
  x = 34
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới