(x+9).(x^2-4) = 0 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(x+9).(x^2-4) = 0 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2 bình luận về “(x+9).(x^2-4) = 0 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 9 ) * ( x^2 – 4 ) = 0
  -> x + 9 = 0 hoặc x^2 – 4 = 0
  Với : x + 9 = 0
  x + 9 = 0
  x = 0 – 9
  x = -9
  Với x^2 – 4 = 0
  x^2 – 4 = 0
  x^2 = 0 + 4
  x^2 = 4
  x^2 = 2^2
  -> x = 2
  Vậy x in {-9 ; 2}
  ~nhungan~

  Trả lời
 2. @Grey
  (x+9).(x^{2}-4)=0
  =>x+9=0 hoặc x^{2}-4=0
  TH1: x+9=0
  x=0-9
  x=-9
  TH2: x^{2}-4=0
  x^{2}=0+4
  x^{2}=4
  $\left[\begin{matrix} x=2\\ x=-2\end{matrix}\right.$
  Vậy x={-9;-2;2}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới