`A=1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/10^2 < 1`

`A=1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/10^2 < 1`

2 bình luận về “`A=1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/10^2 < 1`”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  A = 1/2.2 + 1/3.3 + 1/4.4 +……+ 1/10.10
  A = 1/1.2 + 1/2.3 +…..+ 1/9.10
  A = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 +….+ 1/9 – 1/10
  A = 1 – 1/10
  A = 9/10 < 1
  Do đó => A < 1

  #dothithanh742011 

  Chúc bạn học tốt . XIn tlhn ạ 

  Trả lời

Viết một bình luận