`a)` `-2/9+(2/7+2/9) Giúp e ý này với ạ :v

`a)`
`-2/9+(2/7+2/9)
Giúp e ý này với ạ :v

2 bình luận về “`a)` `-2/9+(2/7+2/9) Giúp e ý này với ạ :v”

Viết một bình luận