a 2 mủ 2 . 2 mủ 5 – (2022 mủ 0 +19 ): 2 mủ 2 B 7 mủ 50 : 7 mủ 48-(6 mủ 2 +2021 mủ 0 SOS

a 2 mủ 2 . 2 mủ 5 – (2022 mủ 0 +19 ): 2 mủ 2
B 7 mủ 50 : 7 mủ 48-(6 mủ 2 +2021 mủ 0
SOS

2 bình luận về “a 2 mủ 2 . 2 mủ 5 – (2022 mủ 0 +19 ): 2 mủ 2 B 7 mủ 50 : 7 mủ 48-(6 mủ 2 +2021 mủ 0 SOS”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 2^2 . 2^5 – (2022^0+19):2^2
  = 2^7 -(1+19):4
  = 128 – 20 :4
  = 128 – 5
  = 123
  b) 7^50 : 7^48 – (6^2 + 2021^0)
  = 7^2 – (36 + 1)
  =49 – 37
  = 12
   

  Trả lời
 2. @hbao
  a)
  2^2 .2^5 -(2022^0 +19):2^2
  = 2^2 . 2^5 -20 :2^2
  = 2^7 – 5
  = 128-5
  = 123
  b)
  7^50 :7^48 -( 6^2 +2021^0)
  = 7^2 -(36+1)
  = 7^2 -37
  = 49-37
  =12
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới