A/c giúp e câu: c) 35 chia hết cho x và x< -10

A/c giúp e câu: c) 35 chia hết cho x và x< -10

2 bình luận về “A/c giúp e câu: c) 35 chia hết cho x và x< -10”

 1. Giải đáp:
   số đó là : -35 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì 
  ước của 35 : {-35;-7;-5;-1;1;5;7;35)
  mà x là số bé hơn -10 
  nên x= -35 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới