a) Cho a = 45, b= 75, c = 30. Tìm BCNN(a,b,c) b) Tổng sau có chia hết cho 3; cho 5 không ? 1. 2. 3. 5. 7 + 125

a) Cho a = 45, b= 75, c = 30. Tìm BCNN(a,b,c)
b) Tổng sau có chia hết cho 3; cho 5 không ? 1. 2. 3. 5. 7 + 125

2 bình luận về “a) Cho a = 45, b= 75, c = 30. Tìm BCNN(a,b,c) b) Tổng sau có chia hết cho 3; cho 5 không ? 1. 2. 3. 5. 7 + 125”

 1. a, 45=3².5
  75=5².3
  30=2.5.3
  BCNN(45;75;30)=2.3².5²=450
  b,2.3.5.7+125
  Tổng trên không chia hết cho 3 vì 2.3.5.7 chia hết cho 3; 125 không chia hết cho 3.
  Suy ra tổng trên ko chia hết cho 3.
  Tổng trên chia hết cho 5 vì 2.3.5.7 chia hết cho 5; 125 chia hết cho 5.
  Suy ra tổng trên chia hết cho 5.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Có: 45=3^2*5
  75=3*5^2
  30=2*3*5
  Tức: BCNN(a;b;c) là BCNN(45;75;30)
  =>BCNN(45;75;30)=3^2*5^2*2=450
  b) Có: 3vdots3=>1*2*3*5*7vdots3
  Mà 125 $\not\vdots$ 3 ( vì 1+2+5=8 $\not\vdots$ 3)
  =>1*2*3*5*7+125 $\not\vdots$ 3
  _____
  Có: 5vdots5=>1*2*3*5*7vdots5
  Mà 125vdots5
  =>1*2*3*5*7+125vdots5
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới