a)Tìm số nguyên x,y biết: [x-3].[y+1]=15

a)Tìm số nguyên x,y biết: [x-3].[y+1]=15

2 bình luận về “a)Tìm số nguyên x,y biết: [x-3].[y+1]=15”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  15 = 1. 15 = 15 . 1 = 3.5 = 5.3 = ( -1).(-15) = (-15).(-1) = (-3).(-5) = (-5).(-3)
  Ta có bảng:
  x – 3  /     1       /   15        /    3         /  5     /    -1       /  -15        /   -3          /  -5
  y + 1  /   15      /   1          /   5         /  3       /  -15      /  -1         /  -5           /   -3
  x        /    4        /    18      /    6       /    8      /     2        /  -12     /     0           /   -2
  y         / 14       /   0          /    4         /   2    /     -16    /    -2       /     -6         /    -4

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  [x-3].[y+1] = 15
  Ta có cặp các bộ nghiệm [x-3];[y+1] nguyên sau
  3;5 . 5;3 . 15;1 . 1;15
  => các bộ nghiệm x ; y sau :
  {6;4} {8;2} {12;0} ; {4;14}
  Ô chết , quên mấy bộ ngiệm gồm {x-3] và [y+1] âm rồi =/
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới