Ai làm xong giúp tớ câu văn kia nhé Tính (5/4+8/2)+7/4 nhanh nhé tớ còn đi ngủ

Ai làm xong giúp tớ câu văn kia nhé
Tính
(5/4+8/2)+7/4
nhanh nhé tớ còn đi ngủ

2 bình luận về “Ai làm xong giúp tớ câu văn kia nhé Tính (5/4+8/2)+7/4 nhanh nhé tớ còn đi ngủ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới