ai trl nhanh và đúng nhất mik vote cho 5*, cảm ơn và ctlhn 2. trong đợt lao động dọn vs trg, trg thcs A đã huy động một đội h

ai trl nhanh và đúng nhất mik vote cho 5*, cảm ơn và ctlhn
2. trong đợt lao động dọn vs trg, trg thcs A đã huy động một đội hs gồm 48 nam và 72 nữ . có thể chia đội thành nhiều nhất bn tổ để số hs nam và nữ bằng nhau? khi đó mỗi tổ có bn nhiêu nam, bn nữ

2 bình luận về “ai trl nhanh và đúng nhất mik vote cho 5*, cảm ơn và ctlhn 2. trong đợt lao động dọn vs trg, trg thcs A đã huy động một đội h”

 1. Giải
  Gọi số tổ chia được nhiều nhất là a (tổ) (a in NN \text{*} )
  Theo bài ra :
  a = Ư CLN(48,72)
  48 = 2^4 . 3
  72 = 2^3 .3^2
  => Ư CLN(48,72) = 2^3 . 3 = 24
  => a = 24
  Vậy số tổ chia được nhiều nhất là 24 tổ
  Khi đó , mỗi tổ có số nam là :
  48 : 24 = 2 (bạn) 
  Khi đó , mỗi tổ có số nữ là :
  72 : 24 = 3 (bạn) 

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tổ là a (tổ)
  Theo bài ra, ta có:
  48 chia hết cho a
  72 chia hết cho a
  ⇒a ∈ ƯC(48;72)
  Vì a nhiều nhất ⇒ a=ƯCLN(48;72)
  48=$2^{4}$.3
  72=2³.3²
  ƯCLN(48;72)=2³.3=24
  Vậy chia được nhiều nhất 24 tổ
  Khi đó mỗi tổ có số bạn nam là:
       48 : 24=2(bạn)
  Khi đó mỗi tổ có số bạn nữ là:
       72 : 24=3(bạn)
            Đáp số: …
  *Xin Câu Trả Lời Hay Nhất*
  *Chúc Bạn Học Tốt*

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới