anếu abc chia hết cho 101 thì ab-cd chia hết cho 11

anếu abc chia hết cho 101 thì ab-cd chia hết cho 11

2 bình luận về “anếu abc chia hết cho 101 thì ab-cd chia hết cho 11”

 1. đáp án + giải thích :
  abcd = ab x 100 + cd = ab x 101 – ab + cd 
  vì abcd và ab x 101 chia hết cho 101 nên – ab + cd chia hết cho 101 => – ( ab – cd ) chia hết cho 101 => ab – cd chia hết cho 101
  ngược lại, ab – cd chia hết cho 101 nên -ab + cd chia hết cho 101 . Mà ab x 101 chia hết cho 101 nên abcd  chia hết cho 101
  <=> abcd = 101k ﴾ k ≥ 10 ; k ∈ N ﴿
  => ab ‐ cd = 0 điều ngược lại là ab ‐ cd = 0 thì abcd chia hết cho 101 
  abcd chia hết cho 101
  @nguyenlinh200547
  #MamNonHuongSen.edu.vn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới