Anh chị giúp em câu này vs ạ: c) -7 chia hết cho x +2

Anh chị giúp em câu này vs ạ: c) -7 chia hết cho x +2

1 bình luận về “Anh chị giúp em câu này vs ạ: c) -7 chia hết cho x +2”

 1. Để -7\vdotsx+2
  =>x+2 in Ư(-7)={+-1; +-7}
  **x+2=1=>x=-1(n)
  **x+2=-1=>x=-3(n)
  **x+2=7=>x=5(n)
  **x+2=-7=>x=-9(n)
  Vậy với x=-1; x=-3; x=5; x=-9 thì -7\vdots x+2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới