`B=1-5/6+7/12-9/20+11/30-13/42+15/56-17/72`

`B=1-5/6+7/12-9/20+11/30-13/42+15/56-17/72`

2 bình luận về “`B=1-5/6+7/12-9/20+11/30-13/42+15/56-17/72`”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
  B=1-5/6+7/12-9/20+11/30-13/42+15/56-17/72
  =1-5/(2.3)+7/(3.4)-9/(4.5)+11/(5.6)-13/(6.7)+15/(7.8)-17/(8.9)
  =1−1/2−1/3+1/3+1/4−1/4−1/5+1/5+1/6−1/6−1/7+1/7+1/8−1/8−1/9
  =1-1/2-1/9
  =18/18-9/18-2/18
  =7/18

  Trả lời
 2. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$
  $B = 1 – \frac{5}{6} + \frac{7}{12}-\frac{9}{20} + \frac{11}{30}-\frac{13}{42}+\frac{15}{56} – \frac{17}{72}$
  $B = 1 – \frac{5}{2.3} + \frac{7}{3.4}-\frac{9}{4.5}+ \frac{11}{5.6} – \frac{13}{6.7} + \frac{15}{7.8} – \frac{17}{8.9}$ 
  $B = 1 -\frac{1}{2} – \frac{1}{3}+ \frac{1}{3}+ \frac{1}{4}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5} + \frac{1}{6}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+ \frac{1}{7}+ \frac{1}{8}-\frac{1}{8}-\frac{1}{9}$
  $B =1-\frac{1}{2}-\frac{1}{9}$
  $B = \frac{17}{18}$
  $***)$ 
  Giải thích :
  Em áp dụng : tính dãy số có quy luật dựa trên công thức nhé ! 
  $#thomnguyen4116$
  Chúc bạn học tốt! 

  Trả lời

Viết một bình luận