B=5x+3/2x-1 đạt GTNN `Help me`

B=5x+3/2x-1 đạt GTNN
`Help me`Viết một bình luận

Câu hỏi mới