Bác hai có một mảnh đất hình vuông với chiều dài là 9 mét và chiều rộng là 8 mét. Giữa mảnh vườn miếng đất hình vuông cạnh 7

Bác hai có một mảnh đất hình vuông với chiều dài là 9 mét và chiều rộng là 8 mét. Giữa mảnh vườn miếng đất hình vuông cạnh 7 mét dùng để trồng rau, phần còn lại chừa lối đi xung quanh. a) Tính diện tích trồng rau. b) Lối đi được lát sỏi, chi phí một mét vuông hết 120.000 đồng. Hỏi chi phí làm lối đi là bao nhiêu?

1 bình luận về “Bác hai có một mảnh đất hình vuông với chiều dài là 9 mét và chiều rộng là 8 mét. Giữa mảnh vườn miếng đất hình vuông cạnh 7”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Diện tích trồng rau là:
  7.7=49(m²)
  b)
  Diện tích đường đi là:
  (9.8)-49=23(m²)
  Chi phí để lát sỏi là:
  23.120000=2760000(đồng)
  Vậy:…..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới