bác Nam muốn lát nền cho một căn phòng hình vuông có cạnh 10m loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình chữ nhật có chiều d

bác Nam muốn lát nền cho một căn phòng hình vuông có cạnh 10m loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình chữ nhật có chiều dài 25 cm chiều rộng 10 cm Hỏi bác Nam sử dụng bao nhiêu viên gạch coi mạch vữa không đáng kể

2 bình luận về “bác Nam muốn lát nền cho một căn phòng hình vuông có cạnh 10m loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình chữ nhật có chiều d”

 1. Giải đáp: 4000 viên gạch
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích căn phòng cần lát nền là: 
  10xx10=100(m^2)
  Diện tích của một viên gạch là:
  25xx10=250(cm^2) = 0,025(m^2)
  Bác Nam cần sử dụng số viên gạch để lát nền là:
  100:0,025=4000 (viên)
  Đáp số: 4000 viên gạch

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  S căn phòng là :
  10.10=100(m^2)=1000000(cm^2)
  S viên gạch là :
  25.10=250(cm^2)
  Cần số viên gạch là :
  1000000:250=400( viên gạch )
  Đáp số :400 viên gạch
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới