Bài 1: 2/3+1/3.(-2/3+5/6):2/3 Bài 2: a) -2/5+(-5/9+2/5) b) 17/13 (4/13-11) c) 3/5.18/17+3/5.9/17-3/5.10/17 Bài 3: a) 3/4:x

Bài 1:
2/3+1/3.(-2/3+5/6):2/3
Bài 2:
a) -2/5+(-5/9+2/5)
b) 17/13 (4/13-11)
c) 3/5.18/17+3/5.9/17-3/5.10/17
Bài 3:
a) 3/4:x=5/12
b) x-1/2= 3/4:3/2
c) 1 1/2.x-1/2= 3/4
Ai làm xong trước mik sẽ cho ctlhn ạ
Làm bao nhiêu câu cũng đc ko bắt làm hếtViết một bình luận

Câu hỏi mới