Bài 1:Cho a,b thuộc Z.Tìm x thuộc Z sao cho : a)x – a = 2 b)x + b = 4 c ) 14 – x = b + 9 Giúp mk với ạ.Mk cần gập ạ

Bài 1:Cho a,b thuộc Z.Tìm x thuộc Z sao cho :
a)x – a = 2
b)x + b = 4
c ) 14 – x = b + 9
Giúp mk với ạ.Mk cần gập ạViết một bình luận

Câu hỏi mới