bài 1 một miếng gỗ dạng hình thang ,biết độ dài hai cạnh bên lần lượt 3 cm,5 cm.độ dài hai đáy lần lượt là 4 cm,6cm.chiều cao

bài 1 một miếng gỗ dạng hình thang ,biết độ dài hai cạnh bên lần lượt 3 cm,5 cm.độ dài hai đáy lần lượt là 4 cm,6cm.chiều cao của hình thang là 4 . a,tính chu vi hình thang .b,tính diện tích của hình thang bài 2 Một căn phòng hình chữ nhật có các kích thước 5m,8m,người ta định lát gạch cho nền nhà đó,,biết các viên gạch hình vuông có kích thước 50 cm.tính số viên gạch để lát nền nhà?Viết một bình luận

Câu hỏi mới