Bài 1: Tìm a, 1/9 của 1809 b, Tỉ số phần trăm của 2/5 và 125/4

Bài 1: Tìm
a, 1/9 của 1809
b, Tỉ số phần trăm của 2/5 và 125/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới