Bài 12: Cho x e Z và -2017 < x < 2018 a) Tính tổng các số nguyên x; b) So sánh tổng các số nguyên x và tích các số nguy

Bài 12: Cho x e Z và -2017 < x < 2018
a) Tính tổng các số nguyên x;
b) So sánh tổng các số nguyên x và tích các số nguyên x
Giúp em với nha mai em nộp rồi :

1 bình luận về “Bài 12: Cho x e Z và -2017 < x < 2018 a) Tính tổng các số nguyên x; b) So sánh tổng các số nguyên x và tích các số nguy”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
  Bài 12:
  a) Ta có: -2017 < x < 2018
  mà x ∈ Z
  ⇒ x ∈ { -2016 ; -2015 ; -2014 ; … ; 0 ; … ; 2015 ; 2016 ; 2017 }
  – Tổng các số nguyên x :
     ( -2016 ) + ( -2015 ) + ( -2014 ) + … + 0 + … + 2015 + 2016 + 2017
  = [ ( -2016 ) + 2016 ] + [ ( -2015 ) + 2015 ] + … + 2017
  = 2017
  Vậy…
  b) Tổng các số nguyên x : 2017 <1>
      Tích các số nguyên x :
     ( -2016 ) x ( -2015 ) x … x 0 x … x 2015 x 2016 x 2017 = 0 <2>
  Từ <1><2>
  ⇒ Tổng các số nguyên x > Tích các số nguyên x
  Vậy…
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới