Bài 2 : cho phân số A= -23/x+4 ( x e N ) a, số nguyên x phải thỏa mãn điều kiện gì thì phân số A có nghĩa b, Tìm phân số A

Bài 2 : cho phân số A= -23/x+4 ( x e N )
a, số nguyên x phải thỏa mãn điều kiện gì thì phân số A có nghĩa
b, Tìm phân số A , biết { -7 ; 0 ; 7 }
c, Tìm x thuộc số nguyên để A nguyên
giải hộ em với ạ em cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới