Bài 2 tìm x biết a)x:1,5 Bằng -1,2

Bài 2 tìm x biết
a)x:1,5 Bằng -1,2

2 bình luận về “Bài 2 tìm x biết a)x:1,5 Bằng -1,2”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{x : 1,5 = -1,2}$
  $\text{x = -1,2 × 1,5}$
  $\text{x = -1,8}$
    $\text{Vậy x = -1,8}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới