Bài 2: Tìm x nguyên 1000 : [30 + (2^x 6)] = 32 + 42 và x N

Bài 2: Tìm x nguyên
1000 : [30 + (2^x 6)] = 32 + 42 và x N

2 bình luận về “Bài 2: Tìm x nguyên 1000 : [30 + (2^x 6)] = 32 + 42 và x N”

 1. Giải đáp:
  x = 4  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1000 : [30 + (2^x – 6)] = 3^2 + 4^2
  1000 : [30 + (2^x – 6)] = 25
  30 + (2^x – 6) = 1000 : 25
  30 + (2^x – 6) = 40
  2^x – 6 = 40 – 30
  2^x – 6 = 10
  2^x = 10 + 6
  2^x = 16
  2^x = 2^4
  x = 4
  Vậy: x = 4
  tt (@Manhh)

  Trả lời
 2. 1000 : [30 + (2^x – 6)] = 3^2+4^2
  1000 : [30 + (2^x – 6)] = 9+16=25
  30 + (2^x – 6) = 1000 : 25 = 40
  2^x – 6 = 40 – 30 = 10
  2^x=10+6 = 16 = 2^4
  => x = 4
  Vậy x = 4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới