Bài 2: Tính a) (-25).(-3)=75 b) (-25)+75=6 c) (-30)+(-51)=-81 d) (-84):3=28 e) Tìm tất cả các ước nguyên của 15, f) tìm tất c

Bài 2: Tính
a) (-25).(-3)=75
b) (-25)+75=6
c) (-30)+(-51)=-81
d) (-84):3=28
e) Tìm tất cả các ước nguyên của 15,
f) tìm tất cả các bội của -7
Bài 3: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều dài là 15m
a) tính chu vi, diện tích thửa ruộng
b) biết 1m² thì thu hoạch được 10kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc
c) Người ta muốn rào xung quanh thửa ruộng bằng dây thép biết lối vào là 7 m .hỏi cần bao nhiêu mét để bao kín thửa ruộng?

2 bình luận về “Bài 2: Tính a) (-25).(-3)=75 b) (-25)+75=6 c) (-30)+(-51)=-81 d) (-84):3=28 e) Tìm tất cả các ước nguyên của 15, f) tìm tất c”

 1. Bài 2: Tính
  a) (-25) · (-3)= 75
  b) (-25) + 75= 6
  c) (-30) + (-51)= -81
  d) (-84) : 3= 28
  e) Ư(15)={±1; ±3; ±5; ±15}
  f) B(-7)  ={0; ±7; ±14; ±21;….}
  Bài 3:                     Giải
  a)    Chu vi của thửa ruộng đó là:
                     (50 + 15)· 2= 130(m)
          Diện tíchcủa thửa ruộng đó là:
                      50 · 15= 750(m²)
  b)      Cả thửa ruộng thu hoạch được:
                      750 : 1 · 10= 7500(kg)
  c)      Cần số m dây thép để bao kín thửa ruộng là:
                      130 – 7= 123(m)
                            Đ/S:a) 130 m ;750 m²
                                   b) 7500 kg
                                   c) 123 m

  Trả lời
 2. 2.
  e.Tìm tất cả các ước nguyên của 15
   ước nguyên của 15 là (-1;-3;-5;-15;1;3;5;15)
  f.Tìm tất cả bội của -7 
  B(-7)=(-1;-7;-14;-21;-28;-35;-42;-49;-56;…)
  3.   
                                                             bài làm
              a.Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:
                         (50+15).2=130 ( m )
                Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
                         50.15=750 ( m2 )
               b.Cả thửa ruộng hình chữ nhật thu hoạch được số kg thóc là:
                          750 : 1.10=7500 ( kg )
               c.Cần số m để bao kín thửa ruộng là:
                          130-7=123 ( m )
                               Đáp số :a.130 m;750m2
                                             b.7500 kg
                                             c.123 m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới