Bài 3 : Nhà bạn Lan có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 28m và chiều rộng là 24 m . Gia đình bạn là một vườn hoa hì

Bài 3 :
Nhà bạn Lan có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 28m và chiều rộng là 24 m . Gia đình bạn là một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi rộng 1 m .
a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó
b) Tính diện tích vườn hoa
c) Gia đình bạn định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông với cạnh là 50 cm để lát đường đi hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế ? biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hút không đáng kể để

2 bình luận về “Bài 3 : Nhà bạn Lan có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 28m và chiều rộng là 24 m . Gia đình bạn là một vườn hoa hì”

 1. a) Diện tích mảnh đất là :
  28 xx 24 = 672 ( m^2 )
  b) Chiều dài của vườn hoa là :
  28-1xx2 = 26 ( m )
  Chiều rộng của vườn hoa là :
  24 – 1 xx 2 = 22 ( m )
  Diện tích của vườn hoa là :
  26 xx 22 = 572 ( m^2 )
  c) Diện tích đường đi là :
  672 – 572 = 100 ( m^2 )
  Diện tích một viên gạch là :
  50 xx 50 = 2500 ( cm^2 ) = 0,25 m^2 
  Cần số viên gạch để lát đường đi là :
  100 : 0,25 = 400 ( viên )
  Đáp số : a) 672 m^2
                b)  572 m^2
                c) 400 viên 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới