Bài 4: Chứng minh rằng: S = 2 + 22 + 23 + + 28 chia hết cho 6.

Bài 4: Chứng minh rằng: S = 2 + 22 + 23 + + 28 chia hết cho 6.

2 bình luận về “Bài 4: Chứng minh rằng: S = 2 + 22 + 23 + + 28 chia hết cho 6.”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  S = 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^8 \vdots 6
  S =(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)
  S =1(2+2^2+2^3+2^4)+2^4(2+2^2+2^3+2^4)
  S=1(2+4+8+16)+2^4(2+4+6+8)
  S=1 . 30 + 2^4 . 30
  S = 30(1+2^4)
  S = 5 .6(1+2^4)\vdots6(đpcm)
   

  Trả lời
 2. Ta có : S = 2 + 22 + 23 + ….+ 28 \vdots 6
  =(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)
  =1(2+2^2+2^3+2^4)+2^4(2+2^2+2^3+2^4)
  * Bước này bạn có thể bấm máy tính để rút ngắn thời gian làm nhanh hơn nha *
  => 1 . 30 + 2^4 . 30
  = 30(1+2^4)
  S = 5 .6(1+2^4)
  Từ đó suy ra điều phải chứng minh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới