Bài 5: So Sánh Hai Phân Số -34/119 và -93/248 Bài 6: Tìm X -x=1/2=3/2 (x+1)/3=3/x+1 @nguyendung5662

Bài 5: So Sánh Hai Phân Số
-34/119 và -93/248
Bài 6: Tìm X
-x=1/2=3/2 (x+1)/3=3/x+1
@nguyendung5662Viết một bình luận

Câu hỏi mới