Bài 7. Diện tích của hình chữ nhật thay đổi như thế nào ? (diện tích tăng hay giảm). Nếu chiều dài giảm 15% và chiều rộng tăn

Bài 7. Diện tích của hình chữ nhật thay đổi như thế nào ? (diện tích tăng hay giảm). Nếu chiều dài giảm 15% và chiều rộng tăng 12% kích thước ban đầu. 1

1 bình luận về “Bài 7. Diện tích của hình chữ nhật thay đổi như thế nào ? (diện tích tăng hay giảm). Nếu chiều dài giảm 15% và chiều rộng tăn”

 1.  
  *Lời giải và giải thích chi tiết: 
  -Gọi chiều dài ban đầu là x
  chiều rộng ban đầu là y
  ⇒ Diện tích ban đầu là x.y
  Chiều dài sau khi giảm là:
  x.(1 – 15%) = $\frac{85}{100}$ x = $\frac{17}{20}$ x
  Chiều rộng sau khi tăng là:
  y.(1 + 12%) = $\frac{112}{100}$ y = $\frac{28}{25}$ y
  Diện tích mới của hình chữ nhật là:
  $\frac{17}{20}$ x . $\frac{28}{25}$ y = $\frac{119}{125}$ x.y
  Vì $\frac{119}{125}$ < 1 nên diện tích mới giảm so với diện tích ban đầu.

  Trả lời

Viết một bình luận