Bài kiểm tra năng lực tổng hợp có 50 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Với mỗi câu trả lời đúng học sinh sẽ đc 5 điểm và mỗi câ

Bài kiểm tra năng lực tổng hợp có 50 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Với mỗi câu trả lời đúng học sinh sẽ đc 5 điểm và mỗi câu sai sẽ bị trừ đi 2 điểm, câu nào ko trả lời sẽ đc 0 điểm. Một học sinh trả lời đúng 32 câu, ko trả lời 4 câu và còn lại trả lời sai.Hỏi bài kiểm tra của học sinh đó có số điểm là bao nhiêu ?
nghi rõ lời giải phép tính giúp mình 😀

2 bình luận về “Bài kiểm tra năng lực tổng hợp có 50 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Với mỗi câu trả lời đúng học sinh sẽ đc 5 điểm và mỗi câ”

 1. Giải đáp:
  giải
   Tổng số câu hỏi  đúng và không trả lời là 
  32+4=36 câu 
  Số câu trả lời sai là 
  50-36=14 câu
  Số điểm đúng là 
  32.5=160 điểm
  Số diển sai là 
  14.-2=-28 điểm
  Số điểm mà học sinh đó nhân được là 
  160-28+0=132 điểm
  Vậy học sinh đó nhận được 132 điểm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Số điểm học sinh được khi trả lời đúng là : 
  32 . 5 = 160 (điểm)
  Số điểm học sinh bị trừ khi không trả lời là
  4 . 0 = 0 (điểm)
  Số điểm học sinh bị trừ khi trả lời sai là : 
  (50 – 32 – 4) . 2 = 28 (điểm)
  Số điểm bài kiểm tra đó của học sinh là : 
  160 – 0 – 28 = 132 (điểm)
  Vậy bài kiểm tra đó đạt 132 điểm
  @Christian

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới