Bài tập : I thuộc MK, IK = 7cm; MK = 7/2 . IK; H là trung điểm của MI. Tính MH, HK

Bài tập : I thuộc MK, IK = 7cm; MK = 7/2 . IK; H là trung điểm của MI. Tính MH, HK

2 bình luận về “Bài tập : I thuộc MK, IK = 7cm; MK = 7/2 . IK; H là trung điểm của MI. Tính MH, HK”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       Ta có: MK = 7/2IK
       Hay: MK = 7/(2).7
       => MK = 24,5 (cm)
       Ta có: I ∈ MK     (gt)
            => MI + IK = MK
            Hay MI + 7 = 24,5
            => MI = 24,5 – 7 = 17,5 (cm)
       Ta có: H là trung điểm của MI     (gt)
            => MH = HI = 1/2MI
            Hay MH = HI = 1/(2).17,5
            => MH = HI = 8,75 (cm)
       Ta có: I nằm giữa 2 điểm H và K    (gt)
            => HI + IK = HK
            Hay 8,75 + 7 = HK
            => HK = 12,75 (cm)
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời
 2. Độ dài đoạn thẳng MK là :
        7/2 .  7 = 24,5 (cm)
  Ta có : I in MK
  -> I nằm giữa M và K
  -> MI = MK – IK = 24,5 – 7 = 17,5( cm)
  Vì H là trung điểm MI
  -> HI = MH = MI : 2 = 17,5 : 2 = 8,75 (cm)
  Ta có : IH = 8,75 > IK = 7cm
  -> I nằm giữa H và K
  -> HK = IK + IH = 7 + 8,75 = 15,75 ( cm)

  bai-tap-i-thuoc-mk-ik-7cm-mk-7-2-ik-h-la-trung-diem-cua-mi-tinh-mh-hk

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới