bài toán covid : Để phòng chống covid – 19. Một tỉnh A đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 15 bác sĩ hồi sức cấp cứu,

bài toán covid : Để phòng chống covid – 19. Một tỉnh A đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 15 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 20 bác sĩ đa khoa và 30 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh , trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viễn chia đều và mỗi đội

2 bình luận về “bài toán covid : Để phòng chống covid – 19. Một tỉnh A đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 15 bác sĩ hồi sức cấp cứu,”

 1. ta có 
  15=3×5
  20=2²x5
  30=2x3x5
  nên có 
  ƯCLN( 15 , 20 , 30 ) = 5
  vậy có thể chia nhiều nhất 5 đội 
   vậy mỗi đội có 15 : 5 = 3 ( bác sĩ hồi sức cấp cứu )
                       có 20 : 5 = 4 ( bác sĩ đa khoa )
                       có 30 : 5 = 6 ( điều dưỡng viên )
  Chúc bạn học tốt 
  #vietbao

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   GIẢI
  Gọi số đội là x
  15$\vdots$x;20$\vdots$x;30$\vdots$x   x là số lớn nhất
  nên x∈ƯCLN(15;20;30)
  15=3.5
  20=2².5
  30=2.3.5
  ƯCLN(15;20;30)=5
  Vậy có thể chia dược 5 đội
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới