Bài1:tính [2+(-3).4+(-5)]:(-3)

Bài1:tính
[2+(-3).4+(-5)]:(-3)

2 bình luận về “Bài1:tính [2+(-3).4+(-5)]:(-3)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [2 + (-3) . 4 + (-5)] : (-3)
  = [2 + (-12) + (-5)] : (-3)
  = [(-10) + (-5)] : (-3)
  = (-15) : (-3)
  = 15 : 3
  = 5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới