Bạn A là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần . Ngày thứ 7 bạn đi được 31km trong 2h. Ngày chủ nhật bạn đi được 46km

Bạn A là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần . Ngày thứ 7 bạn đi được 31km trong 2h. Ngày chủ nhật bạn đi được 46km trong 3h. Hỏi ngày nào bạn A đạp xe nhanh hơn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới