Bạn Chiến làm bài kiểm tra tra nghiệm gồm 25 câu , mỗi câu được 3 điểm , làm sai thì bị trừ 2 điểm và không làm thì không có

Bạn Chiến làm bài kiểm tra tra nghiệm gồm 25 câu , mỗi câu được 3 điểm , làm sai thì bị trừ 2 điểm và không làm thì không có điểm , biết rằng bạn Chiến làm được 20 câu nhưng chỉ đc 54 điểm . Hỏi bạn Chiến làm sai mấy câu ?
MỌI NGƯỜI GIÚP MIK VỚI Ạ

1 bình luận về “Bạn Chiến làm bài kiểm tra tra nghiệm gồm 25 câu , mỗi câu được 3 điểm , làm sai thì bị trừ 2 điểm và không làm thì không có”

 1. Giải đáp:10
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số điểm 25 câu đúng được:
  25.3 = 75 (điểm)
  Bạn chiến đã bị trừ:
  75 – 54 = 21 (điểm)
  Theo đề bài, nếu làm sai thì mỗi câu bị trừ 2 điểm,Chiến bị trừ tổng cộng 21điểm, nghĩa là Chiến đã sai:
  21 : 2 = 10  (câu)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới