Bạn Lan có 12 viên kẹo .Lan cho em 3/4 số kẹo của mình . Hỏi còn bao nhiêu viên kẹo?

Bạn Lan có 12 viên kẹo .Lan cho em 3/4 số kẹo của mình . Hỏi còn bao nhiêu viên kẹo?Viết một bình luận

Câu hỏi mới