Bạn Lân có 20 cái kẹo, bạn Lan cho bạn Hủy 25% số kẹo của mình. Hỏi a. Bạn Huy có bao nhiêu cái kẹo b. Bạn Lan còn bao nhiêu

Bạn Lân có 20 cái kẹo, bạn Lan cho bạn Hủy 25% số kẹo của mình. Hỏi
a. Bạn Huy có bao nhiêu cái kẹo
b. Bạn Lan còn bao nhiêu cái kẹoViết một bình luận

Câu hỏi mới