Bạn lan đọc xong 1quyển sách trong 3 ngày .ngày thứ nhất đọc 1/4 số sách .ngày 2 đọc 3/5 sách ngày 3 Đọc 60 trang sách nứa là

Bạn lan đọc xong 1quyển sách trong 3 ngày .ngày thứ nhất đọc 1/4 số sách .ngày 2 đọc 3/5 sách ngày 3 Đọc 60 trang sách nứa là hết cuốn sách tính số trang sách
mn ơi giúp em vs ạ sos

1 bình luận về “Bạn lan đọc xong 1quyển sách trong 3 ngày .ngày thứ nhất đọc 1/4 số sách .ngày 2 đọc 3/5 sách ngày 3 Đọc 60 trang sách nứa là”

Viết một bình luận