Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần

Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày hội sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện

2 bình luận về “Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần”

 1. Gọi a là số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện
  Theo đề ta có:
  a chia hết cho 8;a chia hết cho 10
  => a thuộc BCNN( 8,10)
  BCNN(8,10)= 23.5=40
  Vậy số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện là 40 ngày.
  Chúc bạn học tốt<3

  Trả lời
 2. Gọi số ngày ít nhất thì hai bạn là cùng đến thư viện là $x^{}$ (ngày) ( $x^{}$ $\in$ N*)
  Theo bài ra ta có : $x^{}$ $\vdots$ $8^{}$ , $x^{}$ $\vdots$ $10^{}$ => $x^{}$ $\in$ $BCNN(8,10)^{}$
  Ta có :
  $8 = 2^{3}$
  $10 = 2.5^{}$
  $BCNN (8,10)^{}$ = $2^{3}$ $.5 = 40^{}$. Vì $x^{}$ $\in$ $BCNN (8,10)^{}$ nên do đó $x = 40^{}$ 
  Vậy sau ít nhất $40^{}$ ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới