bạn nam Tung hai đồng xu cùng một lúc có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của các đồng xu . Hãy liệt kê

bạn nam Tung hai đồng xu cùng một lúc có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của các đồng xu . Hãy liệt kê các kết quả đóViết một bình luận

Câu hỏi mới