bốn mươi bẩy triệu bốn trăm tám mươi bẩy nghìn đồng

bốn mươi bẩy triệu bốn trăm tám mươi bẩy nghìn đồng
Viết một bình luận